Side Hakkında Bilgi

Türkiye, Side Haritası

Manavgat WaterfallSide, ismini Anadolu’da “Nar” anlamına gelen sözcükten almıştır, Antalya iline bağlı 75 km doğusunda yer alan bir sahil kasabasıdır.

Manavgat’ın turistik bölgesi olan antik kalıntıları ve otelleri bulabilirsiniz. Satılık olan daireleri ağırlıklı olarak İngilizler ve Almanlar satın almaktadır.

 

History

7. yüzyılda Yunan yerleşimciler tarafından bulunmuş olup, limanı nedeni ile bölgedeki en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Side’nin kendi konuşma dili vardı, M.Ö 200-300 yılları dönemine ait bir kaç yazıt bulunmuş olup hala konuştukları dil çözülememiştir. Yapılan kazılarda M.Ö 7. yüzyılda yaşayan İlk Hititler uygarlığına ait kalıntılar bulunmuştur.

Apollon Temple SideBüyük İskender’in M.Ö 333 yılında yaptığı Side kuşatması ile Side’ye Hellenistic kültürü geldi. İskerder’in M.Ö 300 yılında ölümünden sonra Side, 2. yüzyılda Selevkos İmparatorluğu düşünceye kadar İskender’in genel kuralları ile yönetildi. Side büyüyüp zenginleşti ve önemli bir kültür merkezi haline geldi.

M.Ö 190 yılında kral Antiokhos, Rodos destekli bir Roma filosu tarafından yenilgiye uğratıldı. M.Ö 188 yılında yapılan Apamea anlaşması ile Antiokhos Toros dağlarının kuzeyindeki topraklardan vazgeçmek zorunda kaldı. Bu zaman zarfında bugün de kullanılan Antalya limanı II.Attalos Phidelphus tarafından yaptırılmıştır. 1. yüzyılda Kilikyalı korsanlar Side limanını devraldı ve M.Ö 78 yılında Roma konsülü Servili us Vatia tarafından yenilgiye uğratılıncaya kadar köle ticaretinde üs olarak kullandılar.

Side Theater AgoraSide M.Ö 67 yılında Roma imparatorluğu egemenliği altına girdi ve Roma Galatia eyaletine eklendi. Zeytinyağı ticareti ile bir ticaret merkezi haline geldi ve nüfusu 60.000′ yükseldi.

Side’de kazı ile elde edilen kalıntıların çoğu M.Ö ilk üç yüzyıla aittir. 4. yüzyılda işgaller kenti zayıflatmaya başladı. 5. yüzyılda doğu Pamphylia piskoposluğunun yerleşim alanı olmasına rağmen 7. yüzyıldaki Arap istilalarına karşı kendi savunmasını yapamadı. Depremler 10. yüzyılda terk edilip tahrip olan şehri yok etti.

Beach Side Turkey

12. yüzyılda, Bizans döneminin ilk dönemlerinde, Yahudi nüfusunun ağırlıklı olduğu bir şehir haline geldi. Ancak sonraki işgaller şehri kırıp geçirdi, nüfusu günümüzdeki Antalya’ya yerleştikten sonra Eski Adalya ismini aldı.

Kalıntıları Küçük Asya’daki en dikkate değer kalıntılardır. Tiyatro kompleksinin kalıntıları olan Pamfilya bunların en büyüğüdür. Roma amfi tiyatrosu gibi inşa edilmiş olan Side tiyatrosu 15.000 oturma kapasitelidir. Tiyatro, Gladyatör dövüşleri için kullanıldıktan sonra Bizans döneminde iki şapel haline getirilmiştir. Doğu Pamphylia piskoposluğu tarafından kullanılmış olmasına rağmen, hala Roma Katolik kilisesi olarak ziyaret edilebilir.

Side, 1947’den beri arkeologlar tarafından kazılmaktadır ve popüler bir turizm merkezi olarak günümüzde hala gelişmektedir.